Tag Archives: Chicken

Don’t count your chickens before they are hatched

Image

Don't count your chickens before they are hatched

Chưa đẻ đã đặt tên

Ví dụ:

“-I’m sure I will get a very high mark for this final examination

-Don’t count your chickens before they are hatched. You still don’t know how hard it’s gonna be”

Advertisements

Danh từ tập hợp

Standard

army-ants-940x626

Một trong những kỳ quặc điên rồ nhất của ngôn ngữ tiếng Anh đó là có rất nhiều danh từ tập hợp khác nhau mà tất cả đều có nghĩa là “nhóm”ví dụ như: một đàn voi (a herd of elephants), một đám đông (a crowd of people), một hộp bút chì màu (a box of crayons) , một mẩu giấy (a pad of paper), vv… Có một sự đa dạng lớn giữa các danh từ tập hợp liên quan đến động vật, từ một đàn gấu (a sleuth of bears) đến một đàn quạ (a murder of crows). Sau đây là danh sách các danh từ tập hợp chính xác để mô tả nhóm của các loại động vật.

Danh từ tập hợp Động vật
herd of antelope
army of ants
culture of bacteria
cete of badgers
sleuth of bears
sloth of bears
pack of bears (polar bears)
colony of beavers
flight of bees
swarm of bees
congregation of birds
flight of birds
clash of bucks
herd of buffalo
rabble of butterflies
swarm of butterflies
flock of camels
army of caterpillars
clutter of cats
litter of cats (kittens)
destruction of cats (wild cats)
drove of cattle
herd of cattle
flock of chickens
clutch of chicks
cartload of chimpanzees
quiver of cobras
siege of cranes
congregation of crocodiles
float of crocodiles
storytelling of crows
murder of crows
herd of deer
pack of dogs
litter of dogs (puppies)
pod of dolphins
drove of donkeys
bevy of doves
flight of doves
flight of dragons
flock of ducks
aerie of eagles
convocation of eagles
swarm of eels
herd of elephants
parade of elephants
school of fish
shoal of fish
skulk of foxes
army of frogs
flock of geese
skein of geese (in flight)
wedge of geese (flying in a ‘V’)
herd of giraffes
herd of goats
glint of goldfish
band of gorillas
skein of goslings
group of guinea pigs
horde of hamsters
drove of hares
aerie of hawks
troop of horses
pack of hounds
charm of hummingbirds
smack of jellyfish
herd of kangaroos
leap of leopards
pride of lions
troop of lions
lounge of lizards
horde of mice
tribe of monkeys
troop of monkeys
pack of mules
bevy of otter
parliament of owls
drove of oxen
herd of oxen
company of parrots
ostentation of peacocks
parcel of penguins
flock of pigeons
drove of pigs
farrow of pigs (piglets)
sounder of pigs (wild pigs)
string of ponies
coterie of prairie dogs
colony of rabbits
horde of rats
mischief of rats
school of salmon
harem of seals
team of seals
school of shark
drove of sheep
flock of sheep
host of sparrows
scurry of squirrels
drift of swine
streak of tigers
knot of toads
hover of trout
flock of turkeys
bale of turtles
colony of vultures
herd of whales
pod of whales
school of whales
plump of wildfowl
herd of wolves
pack of wolves
herd of zebras

Nguồn: http://www.rinkworks.com/words/collective.shtml