Be bad news

Standard

Đừng vội nghĩ bad news mang nghĩa là tin xấu. Hãy xem xét tình huống người ta sử dụng từ bad news như ví dụ sau đây các bạn nhé

  • He’s bad news for the company. He should never have been given the job.

images (29)

Hoặc

He’s so aggressive, bad tempered, self opinionated and violent. He’s really bad news for her.

jdon99l

Trong các tình huống trên, “bad news” mang nghĩa để chỉ người, và người này thường là những người mang ảnh hưởng xấu đến người khác vì chính họ là nhừng người có tính cách xấu nào đó ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s