Catch

Standard

Moị người hầu hết chắc đã biết nghĩa của từ catch trong tiếng anh là nắm láy, vồ lấy . Ví dụ như trong bóng đá khi thủ môn bắt được bóng người ta sẽ nói “ that’s a good catch”, hoặc người ta có thể nói “ a good catch of fish” mang nghĩa bắt được một mẻ cá lớn.

Ngoài ra trong tiếng anh, “catch” còn mà nghĩa một món béo bở, lợi nhuận gì đó

  • VD : her new boyfriend is not much of a catch, is he?

( người yêu mới của cô ấy chả hay ho gì )

Bad_breath_cartoon4

Thú vị hơn, nghĩa của từ catch trong tình huống khác lại mag nghĩa một vấn đề, hay một bất lợi ẩn

  • VD : Free food? It sounds too good to be true! What’s the catch?

( Thức ăn miễn phí á? Nghe thật khó tin! Cái bẫy ở đây là gì vậy? )

images (31)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s