Fair-weather friend

Standard

Fair weather ai cũng biết dùng để chỉ thời tiết tốt. Nhưng khi cộng với “friend” ở đằng sau, fair-weather friend mang nghĩa để chỉ nhừng người mà chỉ là bạn tốt của người khác khi người khác đó mang lại lợi ích nào đó cho họ, còn nếu không thì họ sẽ không trở thành bạn tốt với người đó nữa. Họ chỉ là bạn tốt khi thời tiết tốt chăng? Hai điều này có liên quan không nhỉ? J

VD : He only treats his wife well when she’s nice to him. However when she has problem, he always stays away. He’s really a fair-weather friend to her, not a husband!

images (28)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s