My internet

Standard

4d7cc86047cccc8203c960ec0794bf05

 

 

Mạng nhà tôi hỏng hôm qua

Tôi nghĩ là hà hàng xóm quên thanh toán hóa đơn tiền net

Thật vô trách nhiệm!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s