In the heat of the moment

Standard

Khi mà bạn đang cãi nhau với 1 ai đó, cái đầu của bạn và của cả người kia nữa dần dần được hâm nóng lên, âm ỉ và âm ỉ, đến mức bầu không khí cũng nóng lên, và khoảng thời gian ấy được coi là “ the heat of the moment”. Nếu bạn có ở trong hoàn cảnh này thì cố giữ bình tĩnh nhé.

Ví dụ:

I just said that I hated him in the heat of the moment. I didn’t really mean it.

(Tôi chỉ nói là tôi ghét anh ấy trong lúc nóng vội thôi chứ thực sự tôi không muốn nói điều đó).

images (26)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s