hit the sack / hit the hay

Standard

Hay cụm này có nguồn gốc hơi dân dã thôn quê một chút. Nó đến từ cái thời kỳ mà mọi người chưa có giường để ngủ và họ phải ngủ ở 1 cái bao (sack) hoặc đống rơm (hay). Do vậy, nếu ai đó nói với bạn là họ “hit the sack” hay “hit the hay”, người ta không có ý là họ sẽ đi đanh những bao tải hoặc đống rơm đâu, mà họ nói rằng họ sẽ đi ngủ. Đừng quên chúc họ “Good night” nhé!

Ví dụ:

“It’s already 2am. I think we’d better hit the sack now”

images (25)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s