guardian angel /a knight in shining armour

Standard

Cụm thứ nhất ám chỉ “thiên thần hộ mệnh”, cụm thứ 2 mang nghĩa theo như tiếng Việt là “hoàng tử bạch mã” hay “Lục vân tiên” -người mà cứu ai đó khỏi hoạn nạn hoặc trong lúc họ cần nhất. Tuy nhiên, “hoàng tử bạch mã” của tiếng Anh lại không cưỡi ngựa trắng mà là 1 hiệp sỹ mặc áo giáp sáng choang. Nghe thú vị phết nhỉ các bạn nhỉ?

Ví dụ:

“We were lost, hungry and cold. and out of a sudden a knight in shining armour appeared and helped us.”

goofy_knight_in_shining_armour_with_sword_cartoon_photosculpture-r7802db8c04204b27bb59c7241ad68539_x7sa6_8byvr_512

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s