Phân biệt Clothes – clothing – garment

Standard
  • My clothes are getting worn out (Không nói “My clothe is”, hoặc “My clothes is”. Nghĩa của câu: quần áo của tôi càng ngày càng sờn rồi).
  • The Red cross appealed for tents and clothing (“Clothing” ở đây chỉ về tất cả những thứ gì có thể dùng để làm quần áo, “clothing” là danh từ không đếm được. Nghĩa của câu: tổ chức chữ thập đỏ kêu gọi mọi người ủng hộ lều và quần áo).
  • This garment must be washed at 40oC. (Cái miếng vải/quần áo này phải được giặt ở 40 độ C).

images (14)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s