Feel down in the dumps / be in the doldrums

Standard

z07

“The doldrums” trong hàng hải có nghĩa là vùng lặng gió ở xích đạo. Chắc là những người đi biển, sau những ngày vật lộn với sóng gió rồi khi đi đến vùng lặng gió lại cảm thấy ít thử thách rồi lại chán nản chăng? Bới vì cụm từ “be in the doldrums” lại được dùng khi bạn cảm thấy chán điều gì đó.

z05

Ví dụ:

– Jane just told me that Jack lost his job, How is he now?

– In the doldrums, as you could imagine.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s