After a storm comes a calm/ rainbow

Standard

Khi dịch nghĩa đen của cụm trên chúng ta cúng có thể hiểu được nghĩa bóng của nó. Sau trận bão thì khoảng trời bình yên lại tràn về. Câu này ý nói mọi khó khăn thử thách rồi cũng sẽ qua, ý nói khuyên bạn hảy trở nên lạc quan tin tưởng vào tương lai tốt đẹp phía trước. Ở việt nam mình cúng có một câu tương ứng như là “trận chiến nào rồi cũng có hồi kết” vậy

z08

 

z11

 

Ví dụ:

“My neighbors always argue with each other over trivial things. But I know that after a storm comes a calm. In few days they will be good friends again”.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s