Phân biệt Classic – classical

Standard
  • I cant stand listening to classical music (“classical music” có nghĩa là nhạc cổ điển. Nghĩa của câu: tôi không thể chịu được nhạc cổ điển).
  • “Its mine” is a classic example of bad grammar. (“Classic” ở đây lại có nghĩa là điển hình, kinh điển. Nghĩa của câu: “its mine” là 1 ví dụ điển hình của việc viết ngữ pháp kém).

rron905l

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s