Phân biệt Cheer – applaud

Standard

Hai từ này đều có nghĩa là động viên, nhưng khác nhau bởi phương thức thực hiện. Xét ví dụ:

  • the audience cheered loudly at the end of the performance (“cheer” ở đây có nghĩa là reo hò động viên cổ vũ).
  • the audience applauded loudly at the end of the performance (“applaud” có nghĩa là động viên bằng cách vỗ tay).

6238275-cartoon-of-people-cheering-in-amazement

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s