Phân biệt Hunt – chase

Standard
  • In most countries you need a license to hunt wild animals (Hunt ở đâyc ó nghĩa là săn bắn (có bao gồm bắt là giết). Nghĩa của câu: Ở hầu hết các nước bạn phải có bằng để có thể săn bắn động vật)
  • Police are still hunting the escaped prisioner (“hunt” ở đây có nghĩa là bắt. không dùng được từ “chase” ở trường hợp này. Nghĩa của câu: Cảnh sát vẫn đang truy lùng tên trốn từ đó)
  • I’m tired of chasing the children around the garden (“Chase” ở đây có nghĩa là chạy theo sau, nhưng không mang nghĩa là bắt hay gì cả. Nghĩa của câu: Tôi chán ngấy việc chạy theo sau lũ trẻ quanh vườn rồi).

Tom and Jerry image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s