Phân biệt Cave – grotto

Standard

Mặc dù cùng mang nghĩa là cái hang, nhưng từ “cave” có nghĩa là hang tự nhiên, thứ mà chungsta có thể tìm thấy ở những hẻm núi… Còn grotto là hàng nhỏ chỉ được dùng để trang trí.

Ví dụ:

  • This garden has everything – even a grotto! (Cái vườn này cs đầy dủ mọi thứ, kể cả 1 cái hang!)
  • There is a big cave at the bottom of the cliff.

zzz1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s