Phân biệt Cart – lorry/truck – coach/bus

Standard
  • People were fleeing from fighting pulling carts piled high with their possessions (“Cart” trong trường hợp này chỉ cá xe đẩy 2 hoặc 4 bánh, có thể được kép bằng ngựa hoặc con người. Nghĩa của câu: Mọi người chạy loạn cố gắng đẩy những xe hàng chất 1 đống thứ tài sản của họ lên).

z2

  • He’s learning to drive trucks to help his father transport their products to the city (“truck” (Anh Mỹ), hoặc “lorry” (Anh Anh) dùng để chỉ xe tải lớn chở hàng. Nghĩa của câu: Anh ta đang học lái xe tải để phụ giúp bố anh ta chở hàng lên thành phố).

z4 z3

  • As there are 20 of us, we’ve hired a coach to take us to that church (“Coach” (anh anh) và “ bus” (anh mỹ) dùng để chỉ xe buýt hoặc xe ô tô chạy đường dài. Nghãi của câu: Chúng ta có 0 người, vì vậy chúng ta phải thuê 1 xe khách để đi tới nhà thờ đó).

z1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s