Phân biệt Camping – campsite/camping site

Standard
  • Is there a camping site / a campsite near the beach (campsite là danh từ đếm được, với nghĩa là chỗ để cắm trại)
  • Camping is forbidden here (Camping là danh từ không đếm được có nghĩa là việc cắm trại. “Go camping” được dùng để chỉ “đi cắm trại – We love to go camping (Chúng tôi thích cắm trại)).

zzzz1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s