Algebra

Standard

7e87aa895a1d4eef4c57f4f1b069317e

Lại một ngày nữa trôi qua mà tôi chưa áp dụng đại số học đc 1 lần nào trong đời

Hay thật đấy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s