Phân biệt Bring – fetch – take

Standard
  • If you agree to go on a picnic with us, please bring your guitar along. (bring được dùng với nghĩa là mang, khi bạn cùng đến nơi nào đó vơi ng khác, nên bạn mang theo 1 thứ đồ gì đó).
  • Take this to your mother (Nghĩa của câu: Mang cái này đến cho mẹ của bạn. Ở đây “take” có nghĩa là mang nhưng bạn phải đến chỗ đó để đưa đồ cho ng khác).
  • Please fetch me a glass of water (Nghĩa của câu: Mang cho tớ cốc nước với. Ở đây fetch có nghĩa là bạn fai đi đến chỗ khác để lấy cái gì đó mang về).

Tony-Lurie-comic-fetch-the-paper

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s