A still tongue keeps a wise head

Standard

astilltongue

Nghĩa: Những người thông minh thường là những người không hay nói nhiều, ý muốn nói nói dài thì hay bị nói dai hoặc nói dại

Ví dụ:

“-The new boy of my class never talks to anyone. We don’t really know what type of people he is.

-You know what, it’s said that a still tongue keeps a wise head, who knows.”

(-Cái cậu học sinh mới ở lớp tớ chả bao giờ nói già cả. Chả ai biết anh ấy là người thế nào

-Bạn biết sao không, người ta nói là những người ít nỏi là những người thông minh. Ai biết được”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s