Here today, gone tomorrow

Standard

heretodayGone-Tomorrow-861x600

Nghĩa: Cụm này thường hay được dùng để chỉ những thứ mà bạn không thể có mãi mãi được, những thứ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn, ví dụ như là tiền bạc, hành phúc, đồ vật gì đó. Nó được coi như là 1 tính từ

Ví dụ:

“If you want this carpet, buy it now. This sale price is here today, gone tomorrow.”

(Nếu mà bạn muốn cái thảm này thì mua luôn đi, cái giá khuyến mại kia chỉ có hôm nay thôi).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s