Come of age

Standard

comofage

Nghĩa: nếu bạn nói cái gì đó “Come of age”, cái đó đá phát triển một cách hoàn toàn, còn nếu ai đó “Come of age”, anh ấy đã hoàn toàn trưởng thành và đạt được nhiều điều mình muốn.

Ví dụ:

“After years of sophisticated investigation, this design has come of age.”

(Sau nhiều năm nghiên cứu phức tạp, kiểu mẫu này đã hoàn toàn phát triển).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s