Call it a day

Standard

callitaday

Nghĩa: nếu bạn “Call it a day”, bạn ngừng làm việc đó trong 1khoảng thời gian nào đó, ít nhất là cho đến ngày hôm sau

Ví dụ:

“I’ve tried to fix this car for hours but it still doesn’t work. So I decided to call it a day”.

(Tôi đã có sửa cái xe đó hàng giờ mà nó vẫn không chạy nên tôi quyết định dừng luôn).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s