Phân biệt Bath – bathe

Standard
  • I think I’ll have/take a bath (đi tắm. Ta không được nói là “do/make a bath”)
  • I’m going to give the dog a bath (Nghĩa của câu: tôi sẽ đi tắm cho con chó)
  • I don’t think many people bath more than once a day (đi tắm trong bồn)
  • I’m going to the beach for a bathe (bơi tắm, nhưng ở biển hoặc 1 con sông, biển nào đó. Từ “bathe” khi là động từ cũng có nghĩa như vậy, nhưng tiếng Anh Mỹ cũng hiểu “bathe” là tắm trong bồn. Nghĩa “đi bơi tắm” của từ bathe càng dần dần thành từ cổ.)
  • Let me bathe that scratch for you. (Nghĩa của từ “bathe” trong trường hợp này là rửa nhẹ bằng nước.)

bath_1030875

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s