Phân biệt Balance – scales

Standard
  • I don’t know what this chicken weighs. Put it on the scales (không “balance”. Nghĩa của câu: Toi không biết con gà này nặng bao nhiêu, đặt nó lên bàn cân). The scales (BrE) = scale (AmE) = bàn cân.
  • We still use a fine balance in our laboratory to weigh small amounts of substances. (dụng cụ được dùng để cân chính xác lượng cái gì đó. Nghĩa của câu: Chúng tôi vẫn sử dụng cái cân tiểu ly ở phòng thí nghiệm để cân từng lượng nhỏ hóa chất).

scale-cartoon1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s