Phân biệt Baggage/luggage – case/suitcase – valise

Standard
  • I’m traveling light. I’ve got a small case/suitcase with me and that’s all (Túi nhỏ để đi du lịch)
  • I’ve brought a lot of baggage/luggage and I can’t manage on my own. I need a porter. (hành lý. Nghĩa của câu: Tôi đã mang theo rất nhiều hành lý, tôi không thể vác 1 mình được, tôi cần 1 người mang đồ. Ghi chú: luggage và baggage là không đếm được, cho nên ta không thể nói “a lot ofluggages/ baggages).
  • You don’t need more than a small valise (Túi nhỏ, nhưng từ này bây giờ ít được sử dụng)

baggage_609235

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s