Phân biệt Assurance – insurance

Standard

–       I’m insured with a big life insurance of Baoviet (Tôi được bảo hiểm với báo hiểm trọn đời Baoviet)

–       He gave me his assurance that the bill would be paid (Anh ấy bảo đảm với tôi là anh ấy sẽ trả tiền hóa đơn)

insurance_cartoon-1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s