Phân biệt Nearly – almost

Standard

–       Cả 2 từ này đều mang nghĩa “gần” khi nó ở trong cậu khẳng định. Ví dụ: I think there’s almost/ nearly enough food for the whole family (Tôi nghĩ là ta có gần đủ thức ăn cho cả nhà)

–       Trong câu phủ định “Not nearly enough” mang nghĩa là thiếu rất nhiều. Ví dụ: There’s not nearly enough food for all these people (thiếu rất nhiều)

6579485-chef-de-bande-dessinee-avec-repas-divers

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s