Phân biệt Affection – Affectation

Standard

–       Anna is much nicer now that she’s lost her silly affectations (sự giả vờ, giả bộ, từ này bắt nguồn từ động từ “affect” với nghĩa “giả vờ – ví dụ: She affects foreign accent (Cô ấy giả vời nói giọng lơ lớ nước ngoài)).

–       His affection for her is clear ( tình yêu, sự thích ai đó)

tcrn366l

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s