Pull the wool over someone’s eyes

Standard

to-pull-the-wool-over-someones-eyes-to-deceive-someone-18324

Ý nói: lừa lọc ai đó, làm cho ai đó tin những gì không hải là sự thật

Ví dụ:

“I know that the perfume bottle that you are trying to sell to me is actually fake. Don’t try to pull wool over my eyes. I won’t buy anything”

(Tôi biết là cái lọ nước hoa mà cô đang cố bán cho tôi đó là hàng nhái. Đừng có cố lấy vải thưa che mắt thánh. Tôi sẽ không mua bất kỳ thứ gì đâu).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s