A wolf in sheep’s clothing

Standard

wolf-in-sheeps-clothing

A wolf in sheep’s clothing

Ý nói: Cáo già đóng giả cừu non

Ví dụ:

“Don’t believe anything Jack says. He’s actually a wolf in sheep’s clothing. First he tries to persuade you that he loves you and then he’ll take everything from you away”.

(Đừng có mà tin bất kỳ thứ gì thằng Jack nó nói. Nó là thằng cáo già đóng giả cừu non. Lúc đầu nó cố gắng thuyết phục mày là nó yêu mày, nhưng về sau nó sẽ lấy hết mọi thứ của mày đi đấy).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s