That’s pie in the sky

Standard

Pie-in-the-Sky-w

Ý nói: nếu bạn nói ý kiến hoặc kế hoạch của ai đó là “pie in the sky”, ý bạn là những thứ đó khó thể trở thành hiện thực

Ví dụ:

“She says that her plan is to move to China and work as an English teacher there. But I know that it’s just pie in the sky. She’ll never move”.

(Cô ấy nói là cô ấy sẽ chuyển đến trung quốc và làm việc ở đó như 1 giáo viên tiếng anh, nhưng tớ thấy điều đó khó mà thành hiện thực. Cô ấy sẽ chả bao giờ đi đâu).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s