Pull one’s leg

Standard

Pulling-ones-leg1

Ý nói:

  • to pull someone’s leg có nghĩa là nói đùa với ai đó. Người ta gọi câu nói đùa này là “leg-pull”
  • Nêu ai đó “has their leg pulled”, họ đang bị người khác chọc ghẹo

Ví dụ:

“He said he met Rowan Atkinson when he was in London but I knew he was just pulling my leg”.

(Anh ấy nói là anh ấy gặp Rowan lúc anh ấy ở London, nhưng tôi biết anh ấy chỉ lừa tôi thôi).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s