Hold your tongue

Standard

holding-tongue

Ý nói: giữ im lặng. Cụm này cùng nghĩa với cụm “bite your tongue” – giữ im lặng về việc gì đó vì không phải là thời điểm thích hợp.

Ví dụ:

“Can you hold your tongue for a moment?I’ll finish fixing this television in a minutes and then we can talk about it”.

(Bạn có thể im lặng 1 lúc được không? tớ sẽ sửa xong cái tivi này trong vài phút nữa và sau đó chúng mình có thể nói chuyện).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s