Have one’s head in the clouds

Standard

head-in-the-clouds-tob-head-in-clouds-expressions-idioms

Ý nói: nếu ai đó “Have one’s head in the clouds”, điều đó có nghĩa là anh ấy suốt ngày tưởng tượng về những chuyện sẽ xảy ra hơn là để ý những chuyện đang xảy ra trước mắt.

Ví dụ:

“Since the day she won the singing contest of our school, she has always had her head in the clouds, dreaming of the day she would be a famous singer”.

(từ ngày cô ấy có giải thưởng ca hát ở trường mình, lúc nào cô ấy cũng như ở trên trời ấy, tưởng tượng về cái ngày cô ấy sẽ trở thành ca sĩ nối tiếng).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s