Bury one’s head in the sand

Standard

burywith head in sand

Ý nói: giả vờ rằng chuyện gì xấu đang không xảy ra bởi vì không muốn đối mặt với nó

Ví dụ:

“You have to join me to deal with this. Dont just bury your head in the sand and hope it will be okay soon. this problem is caused by you, don’t you remember it?”

(Bạn phải cùng làm với tôi giải quyết chuyện này. Đừng có làm ngơ rồi nghĩ rằng tất cả sẽ ổn thôi. Việc này do chính bạn gây ra mà. bạn đã không nhớ rồi à?)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s