Too many cooks spoil the broth

Standard

broth

Ý nói: Nếu nhiều người cùng làm hoặc cùng liên quan đến vấn đề gì đó, kế hoạch đó sẽ bị đổ vỡ

Ví dụ:

“-All of my friends came to help me paint the room but no-one told them how to do it and now my house looks like a mess

– Too many cooks spoil the broth”

(Tất cả bạn bè của tôi đều đến giúp tôi sơn lại nhà nhưng mà chả có ai bảo cho họ phải làm thế nào cả. Bây giờ nhà của tôi trông như 1 mớ rác vậy.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s