Don’t count your chickens (before they are hatched)

Standard

bird derby03

Ý nói: đừng có quá tin tưởng vào việc gì đó sẽ xảy ra. Nếu nói “you are not counting your chickens”, ý là bạn đang chờ điều gì đó sẽ xảy ra.

Ví dụ:

“-I’m sure I will win this match

-Dont count your chickens”

(-Tôi chắc là tôi sẽ thắng trận tối nay

-Đừng có quá tin)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s