The ball is in your court

Standard

Tennis

Ý nói: Nếu bạn nói với ai đó “The ball is in your court”, bạn muốn nói là đã đến lượt họ làm hoặc quyết định 1 việc gì đó để mọi việc có thể tiến triên

Ví dụ:

“How can we continue with this task?

You decide. I’ve done all I can. Now the ball is in your court”

(Chúng ta nên tiếp tục thế nào đấy?

Ông quyết định. Tôi đã làm tất cả tôi có thể rồi. Bây giờ đến lượt ông.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s