That would be a can of worms

Standard

can-of-worms

 

Ý nói: Đó là 1 tình huống rất phức tạp, nếu ta nói “ that would be opening a can of worms” , ý là chúng ta không nên động vào nó mà cứ để nó yên.

Ví dụ:

“When I said that it would be better if I rearranged the garage, dad said to me that it would be opening a can of worms as we have a lot of things unorganized there”.

(Lúc tớ nói là sẽ tốt hơn nếu tớ đi dọn dẹp lại ga-ra nhưng bố tớ lại bảo tớ rằng ko nên đụng vào đó bởi vì chúng tớ có 1 đống thứ hỗn độn ở đó).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s