Start the ball rolling

Standard

ballroll

Ý nói: bắt đầu làm 1 việc gì đó, đặc biệt là những việc mà có người khác than gia cùng

Ví dụ:

“Let’s discuss this problem together. Anna, will you start the ball rolling?”

(Chúng ta hãy cùng nhau bàn vấn đề gì đó nhé. Anna, bạn là người bắt đầu được chứ?)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s