Scrape the bottom of the barrel

Standard

bottom of barrel

Ý nói: họ bị buộc phải dùng hoặc chọn 1 ý kiến, người nào đó mà không phù hợp bởi vì họ khoong còn lựa chọn nào khác.

Ví dụ:

“I was surprised that John was chosen for the team. Maybe they were scraping the bottom of the barrel when they chose him”

(Tôi rất ngạc nhiên vị John được chọn vào đội. Chắc là họ không còn sự lựa chọn nào khác vì vậy nên mới phải chọn anh ta.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s