Rock the boat

Standard

rock

Ý nói: – Nếu ai đó “rock the boat”, anh ta đang ở phá hỏng 1 tình tế ổn định bằng cách xen ngang hoặc đổi trật tự mọi thứ

  • Nếu ai đó nói với bạn “dont rock the boat”, họ muốn nói bạn đừng làm việc gì đó làm tổn hại hoặc thay đổi trật tự vốn có của 1 việc nào đó

Ví dụ:

  • “Everything was fine before Jane appeared and rocked the boat. Now we have a lot of trouble to deal with.”

(Mọi thứ đã rất ổn trước khi Jane xuất hiện là phá tung mọi thứ lên. Và bây giờ chúng ta có khối thứ để giải quyết đó.)

  • “Do you think that it’s okay to renovate our house? – Dont rock the boat. This house is not new anymore.”

(“Anh có nghĩ rằng chúng ta nên làm mới lại nhà của chúng ta hay không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s