Have a bone to pick with somebody

Standard

haveabone

 

Ý nói: nếu bạn nói bạn “Have a bone to pick with somebody”, nó có nghĩa là bạn đang tức giạn vì điều gì đó mà họ làm và bạn muốn nói chuyện với họ về điều đó

Ví dụ:

“Jane, I’ve got a bone to pick with you. You said that you would keep the secret for me and now everybody of our class knows it. What’s then?”

(Jane, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Cậu bảo rằng cậu sẽ giữ bí mật cho tớ nhưng mà bây giờ ai trong lớp cũng biết bí mật đó rồi.Thế là thế nào?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s