Cross the bridge when one comes to it

Standard

crossthebridge

Ý nói: nếu bạn nói “We’ll cross the bridge when we come to it”, ý bạn là chúng ta không nên lo nghĩ về những gì có thể xảy ra phía trước, nhưng chúng ta sẽ đối mặt với nó khi nó đến

Ví dụ:

“-People have been discussing about how this new law will affect their companies. Do you think that we also need to bring this up in the next meeting?

-We’ll cross the bridge when we come to it”

(-Mọi người đã bắt đầu thảo luận về việc chính sách mới đó sẽ ảnh hưởng tớ công ty của họ như thế nào, ông có nghĩ rằng chúng ta nên đề cập tới vấn đề này trong buổi họp tới hay không?

-Cứ từ từ dự liệu.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s