Carry the can

Standard

carrythecan

Ý nói: nhận trách nhiệm về mình

Ví dụ:

“This morning our teacher was very angry at us because his chair was broken and nobody knows who did it. Suddenly Jack decided to carry the can although everybody believe that it can’t be him, but John”.

(Sáng nay thầy giáo của chúng tớ rất giận dữ vì ai đó đã làm hỏng ghế của thầy. Tự nhiên Jack đứng lên nhận trách nhiệm về mình mặc dù ai cũng tin là Jack không thể làm chuyện đó mà chỉ có thể là John”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s