You have been warned

Image

0warn

– Tôi đã cảnh cáo ông rồi mà, ông có nghe tôi đâu

– ôi không, ông biết nó mà đúng không?

– nó chỉ là 1 con thỏ vô hại, đúng không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s