Tiếng Anh kỳ quặc – Từ nhiều nghĩa

Standard

ManyQuestions

Như chũng ta vẫn biết, trong Tiếng Anh có nhiều từ mặ dù nhìn giống nhau nhưng lại mang nghĩa khác hẳn nhau. Điều này nhiều lúc tạo nên những hiểu nhầm không đáng có, nhưng nó lại làm cho tiếng Anh càng trở nên thú vị và nhiều màu sắc. Sau đây tớ xin đưa 1 số câu được tạo thành từ những từ nhìn giống nhau nhưng lại mang nghĩa khác nhau. Hãy cố gắng hiểu nghĩa của chúng trước khi xem ghi chú ở phía dưới nhé 😉

 

1)The bandage was wound around the wound.

2 bandage

2)The farm was used to produce produce.

2 farm

3)The dump was so full that it had to refuse more refuse.

2 dump

4)We must polish the Polish furniture.

2 furniture

5)He could lead if he would get the lead out.

2 leader

6) The soldier decided to desert his dessert in the desert.

2 solder

7) Since there is no time like the present, he thought it was time to present the present.

2 present

8) bass  was painted on the head of the bassdrum

2 bass

9)When shot at, the dove dove into the bushes.

2 dove

10)I did not object to the object.

11)The insurance was invalid for the invalid.

2 invalid

12)There was a row among the oarsmen about how to row.

2 row

13)They were too close to the door to close it.

2 close door

14)The buck does funny things when the does are present.

2 doe

15) A seamstress and a sewer fell down into a sewer line.

2 sewer

16) To help with planting, the farmer taught this sow to sow.

2 sow

17)The wind was too strong to wind the sail.

2 sail

18)Upon seeing the tear in the painting I shed a tear.

2 tear

19)I had to subject the subject to a series of tests.

 1. How can I intimate this to my most intimate friend ?

2 friend

ANSWER :

 

 

 

understand

Ghi chú:

 1. Từ wound đầu tiên bắt nguồn từ động từ “wind” (wind-wound-wound) với nghĩa là được bao quanh. Từ wound thứ hai là danh từ, có nghĩa là vết thương
 2. Từ “produce” đầu tiên là động từ, có nghĩa là tạo ra. từ “produce” thứ hai là danh từ, có nghĩa là sản phẩm. (các bạn cũng đừng nhầm lẫn giữa “produce” là danh từ và danh từ “product” – “produce” là để chỉ sản phẩm như rau quả vv…, còn product là tất cả những gì được tạo thành sau 1 quá trình sản xuất)
 3. Từ “refuse” đầu tiên là động từ, có nghĩa là từ chối, chối bỏ.. Từ “refuse” thứ 2 là danh từ, nghĩa là rác thải
 4. Từ “polish” đầu tiên là động từ, nghĩa là phủi bụi, làm sạch. Từ Polish thứ 2 có nghĩa là đến từ đất nước Ba Lan.
 5. Từ “lead” thứ nhất là động từ với nghĩa dẫn đầu, từ “lead” thứ 2 là danh từ với nghĩa là “chì”.
 6. Từ “desert” thứ nhất là động từ, với nghĩa là bỏ. Từ thứ 2 là “bữa điểm tâm”. Còn từ thứ có nghĩa là “sa mạc”.
 7. Từ thứ nhất có nghĩa là “hiện tại”, từ thứ 2 là động từ có nghĩa là “đưa”, từ thứ 3 có nghĩa là “món quà”.

      8.  Từ “bass” thứ nhất có nghĩa là 1 lọai cá sống ở biển. “bass drum” thứ 2 là 1 loại nhạc cụ. Người ta muốn nói là ngta vẽ hình con cá đó    

trên nhạc cụ đó.

 1. Từ “dove” đầu tiên có nghĩa là con chim bồ câu, từ “dove” thứ 2 xuất phát từ động từ “dive”, là quá khứ của từ dive – có nghĩa là lao đầu xuống, lặn…
 2. Từ “object” thứ nhất là động từ với nghĩa phản đối, từ thứ 2 có nghĩa là 1 vật hay 1 cái gì đó
 3. Từ invalid thứ nhất có nghĩa là vô dụng, Từ invalid thứ 2 trong “the invalid” có nghĩa là những người tật nguyền.
 4. từ “row” thứ nhất là cuộc cãi vã, từ “row” thứ 2 là động từ với nghĩa chèo thuyền.
 5. Close” thứ nhất là tính từ có nghĩa là “gần”, “close” thứ 2 là động từ “đóng”.
 6. Từ “does” thứ nhất là động từ có nguyên thể là “do”. Từ does thứ 2 là danh từ số nhiều của “doe” – những con cái.
 7. Sewer” thứ nhất là thợ may. “sewer” thứ 2 là hệ thống cống rãnh
 8. Sow” thứ nhất là con lợn nái, “sow” thứ 2 là gieo hạt
 9. Wind” thứ nhất là danh từ “gió”, wind thứ 2 là động từ “thổi con thuyền đi”
 10. Từ “tear” thứ nhất là động từ “xé”, tear thứ 2 là danh từ nước mắt
 11. Từ subject thứ nhất là động từ “đặt” , từ subject thứ 2 là danh từ “vấn đề”
 12. Từ intimate thứ nhất là động từ “báo cho biết” , từ “intimate” trong “intimate friend” có nghĩa là bạn thân
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s