Turbid and Turgid

Standard

Turbid có nghĩa là đục,không trong, mờ, như bùn (về chất lỏng) (the turbid flood waters of the river: nước lụt đục ngầu của con sông); lẫn lộn, hỗn độn, lộn xộn, mất trật tự

turbid thoughts: những ý nghĩ lẫn lộn

turbid utterance: cách phát biểu lộn xộn không rõ ràng

17k4v

Turgid có nghĩa là lằng nhằng, khoa trương, huênh hoang, làm cho chán ngấy

Ví dụ: a turgid article on medieval law (một bài báo lằng nhằng về luật pháp thời trung cổ)

17k3z

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s