Thành ngữ với chủ đề “động vật” (2)

Standard
Ảnh
Donkey’s years: 1 khoảng thời gian dài
Drink like a fish: uống say bí tỉ
Eat crow: bị “quê”
Eat like a bird: ăn rất ít
Eat like a horse: ăn rất nhiều
Eat like a pig: ăn nhiều như lợn
Even a blind squirrel finds a nut once in a while: con chó thỉnh thoảng cũng ngáp phải ruồi
Every dog has its day: nghĩa như trên
Fat cat: người có địa vị
Feather your own nest: biển thủ công quỹ vì tư lợi
Fish out of water: như cá không gặp được nước
Fishy: có chuyện chẳng lành
Fit as a butcher’s dog: đầy đặn, khoe khoắn (như con chó nhà lão bán thịt)
Flogging a dead horse: cố gắng làm việc vô ích
Fly in the ointment: con sâu bỏ rầu nồi canh
Fly on the wall: người có khả năng đoán trước tình thế
Grab the bull by its horns: “xấn xổ” giải quyết công việc
Keep the wolf from the door: lưu trữ đồ ăn phòng trường hợp xấu nhất
Kettle of fish: It’s a diferent kettle of fish: chuyện khác
Know a hawk from a handsaw: có khả năng nhận biết sự khác biệt giữa nhiều thứ
Leopard can’t change its spots: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời
Let sleeping dogs lie: chuyện gì đã qua cứ để nó ngủ yên
Like a bat out of hell: chạy thục mạng
Like a duck to water: như cá gặp nước
Like a headless chicken: chạy loăng quăng như gà mất đầu
Like a moth to a flame: như con thiêu thân
Like lambs to the slaughter: nghĩa như trên
Loan shark: người cho vay nặng lãi
Love me, love my dog: muốn yêu tớ thì phải bước qua xác “chó của tớ”. Ý là phải yêu tất cả những gì liên quan đến người yêu của mình
Make a monkey of someone: làm cho ai cảm thấy như là trò hề
Memory like an elephant: nhớ dai
Monkey see, monkey do: ý là trẻ con học hỏi bằng cách quan sát
Neither fish nor fowl: chả là cái sất gì cả
Night owl: cú đêm
Not hurt a fly: hiền đến nỗi không nỡ giết 1 con kiến
One swallow does not make a summer: 1 cánh én nhỏ chả làm nên mùa xuân …
Paper tiger: con hổ bằng giấy, nhìn thì sợ nhưng “búng phát chết”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s